13 listopada 2020 r.: Witamy po przerwie!

 • Witamy ponownie po dłuższej przerwie w działaniu rejestru, która była wymuszona koniecznością przepisania znakomitej części oprogramowania tak,aby działało ono na nowych serwerach z najnowszym oprogramowaniem PHP7 oraz systemem bazy danych.
 • Wydaje się, że większość funkcjonalności rejestru Decubitus działa ponownie i bez błędu
 • Jest jeszcze kilka aspektów działalności rejestru które wymagają poprawki, lecz zdecydowaliśmy się udostępnić Państwu rejestr nawet w takiej formie, ponieważ umożliwia to wprowadzanie danych za zaległe miesiące.

Praktyczne uwagi

 • Ostatnie dane przesłane do poprzedniej wersji rejestru wprowadzono 8 sierpnia 2020 r.
 • Wszystkie dane wprowadzone do tego dnia są nadal dostępne i nic nie zostało utracone.
 • Dodawanie odleżyn do rejestru:
  • Zniknął przycisk decydujący o ilości wierszy w tabeli odleżyn
  • W zamian powyższego koleje odleżyny dodaje się przyciskiem <DODAJ WIERSZ> który można kliknąć w dowolnej chwili.
  • Usuwanie rekordów wymaga jeszcze poprawki i mogą one jeszcze nie być usuwane. Proszę być uważnym.

Lista życzeń odnośnie funkcjonalności rejestru:

 1. Wprowadzić wymagane poprawki.
 2. Wprowdzić bardziej atrakcyjny układ graficzny serwisu www.
 3. Opracować nowy system porównywania wskaźników odleżyn na tle innych szpitali.
 4. Wprowadzić raportowanie PDF miesięcznych wskaźników
 5. Usprawnić funkcjonowanie rejestru tak aby był zgodny z Państwa oczekiwaniami.

Uwagi po przerwie

 • Państwa gwałtowna reakcja po zniknięciu rejestru potwierdza, że duża część szpitali uważa rejestr za nieodzowne narzędzie ułatwiające zarządzanie jakością. Cieszymy się mogac dostarczać Państwu to rozwiązanie!
 • Z przykrościa informowaliśmy Państwa o konieczności prowadzenia prac i rozciągniętym horyzoncie czasowym.
 • Z jeszcze wiekszą przykrościa musiliśmy stwierdzić, że nie udało się wszystkich prac zakończyć w planowanym terminie tj. do połowy października 2020.
 • Z pokorą przyjmiemy Państwa uwagi co do fukncjonowania rejestru po przywróceniu jego działania.
 • Z zainteresowaniem wysłuchamy Państwa nowych propozycji co do funkcjonowania rejestru.
 • Państwo zapewne znają kontaktowy numer telefonu i adres email pod którymi mozna się z nami kontaktować, podajemy je jeszcze raz
  • telefon: 533-301-722,
  • email: moje_nazwisko@cmj.org.pl (Andrzej Warunek)
 • Rozważamy możliwość zrobienia wspólnego dla wszystkich Państwa spotkania online na wzór Microsoft Teams. Prosimy o sygnał jeżeli uważają Państwo, że jest to celowe.
 • Cieszymy sie się, że w końcu możemy działać ponownie!

  Pozdrawiam Państwa serdecznie życząc dużo zdrowia
  Andrzej Warunek

Jak przyłączyć się do rejestru?

 

Zalety rejestru decubitus.cmj.org.pl

 1. Uproszczenie i usystematyzowanie informacji gromadzonych na temat problematyki odleżyn w Twoim szpitalu
 2. Generowanie wskaźników dotyczących zapadalności i zachorowalności na odleżyny
 3. Raportowanie danych dotyczących zapadalności i zachorowalności na odleżyny
  1. dla całego szpitala
  2. dla poszczególnych oddziałów
 4. Obserwacja wyników w czasie
 5. Porównania z innymi szpitalami lub oddziałami w Polsce

 

Użytkownicy rejestru decubitus.cmj.org.pl

 1. Do rejestru decubitus.cmj.org.pl dostęp mają wyłącznie osoby zalogowane w systemie
 2. Konta użytkowników są zakladane:
  1. konta główne (lokalnych administratorów) - przez administratra CMJ na podstawie umowy między szpitalem a CMJ
  2. konta pomocnicze - przez lokalnych administratorów - na podstawie ich własnej dyspozycji (brak ingerencji CMJ)
 3. Największe uprawnienia w szpitalu przypisane są kontom głównym. Ich właściciele mogą
  1. dodawać oddziały szpitalne do listy dostępnych oddzdiałów
  2. dodawać konta pomocnicze dla nowych uzytkowników
  3. aktualizować dane kont pomocniczych
  4. blokować użytkowników kont pomocniczych

 

Aby korzystać z rejestru

 1. zaloguj się w systemie
 2. upewnij się, że oddziały biorące udzial w rejestrze są przypisane do szpitala. Jeśli nie przypisano właściwych oddziałów - dodaj je.
 3. upewnij się, że wprowadzono dane miesięczne dla poszczególnych oddziałów
 4. rejestruj odleżyny dla poszczególnych pacjentów
 5. jeżeli pacjent ma więcej odleżyn, niż przewidziano w rejestrze, wówczas pacjenta należy dodać do rejestru wielokrotnie

 

Założenia rejestru odleżyn

 1. Rejestr odleżyn decubitus.cmj.org.pl nie jest związany z danymi osobowymi pacjentów i nie wymaga rejestracji w GIODO
 2. Nie jest możliwe śledzenie historii poszczególnych odleżyn
 3. Pacjenci rozróżniani są według swojego numeru historii choroby.
 4. Możliwe jes śledzenie historii poszczególnych pacjentów w ramach jednego numeru historii choroby
  1. Należy unikać nadawania jednemu pacjentowi wielu numerów historii choroby podczas jednej i tej samej hospitalizacji. Jeśli podczas ruchu międzyoddziałowego pacjent zmienia numer historii choroby - system potraktuje taki przypadek jak nowego acjent, co może wplynąć na wielkość generowanych wskaźników
  2. Jeżeli nie można uniknąć zmian numerów historii choroby j.w. - zamiast niej należy wprowadzać inny niezmienny klucz dla pacjenta.
 5. Możliwe jest generowanie zestawień wprowadzonych danych dla poszczególnych pacjentów w konkretnym miesiącu roku